Historien om

Hakedalen Blæseorkester

Hakedalen Blæseorkester er et korps for alle fra 20 år – som en eller annen gang kanskje har spilt et korpsinstrument, og som gjerne vil fortsette med dette som en hobby i et litt avslappet miljø. Korpset har tilhold i Hakadal, men er et tilbud til interesserte i hele kommunen. Korpset består i dag av ca. 30 medlemmer, og har øvelser onsdager kl. 18:30 – 21:30 i aulaen på Hakadal Ungdomsskole.

Korpset ble opprinnelig startet våren 1988 etter initiativ av noen av foreldrene til musikanter i Hagen Skoles Musikkorps, og var kun ment som en støtte til skolekorpset ved spilling i 17. mai-toget 1988. Instrumenter ble lånt av skolekorpset. Interessen og deltakelsen av foreldre og andre ble stor, og det var tydelig et behov for et korps av dette slaget, og dette dannet starten på Hakedalen Blæseorkester.

Vi har et trivelig sosialt miljø, og korpsets ambisjoner er kanskje større på det sosiale enn på det musikalske plan. Vi elsker å spille marsjer, men varierer repertoaret med å spille forskjellig type musikk. 

Nåværende dirigent er Espen Aslaksen, som har tatt over dirigentpinnen etter Dag-O. Foss som dirigerte oss mellom 2008-2023. Han igjen overtok i januar 2008 etter Rolf Myhre som da hadde ledet korpset i 7 år. Rolf overtok i sin tid taktstokken etter Jon Berghøi. Korpsets aller første dirigent var Bjarne Bottilsrud som svingte taktstokken i de 10 første årene.

I tillegg til øvelsene får vi ofte forespørsler om å spille på forskjellige arrangementer – faktisk rundt om på hele Østlandet. 
Vi er stadig åpne for nye medlemmer, så vil du vite mer om hva vi står for og om dette er noe for deg , så kan du kontakte  medlemmer av styret – noen av de øvrige i korpset, eller bare rett og slett møte opp på øvelsene.

Du finner oss lettest på Facebook – søk på Hakedalen Blæserorkester, eller klikk på denne linken.

Her finner du

siste nytt fra korpset