Ekstraøvelse 24.4

På grunn av at øvelsen 1. mai utgår, blir det ekstraøvelse til vanlige tider den 24.april.